Συμβουλευτική ψυχολογία: γνωστή έννοια με άγνωστο περιεχόμενο.

Μολονότι η Συμβουλευτική εξασκείται στη χώρα μας πάνω από μία εικοσαετία, η χρησιμοποίηση της  έννοιας «Συμβουλευτική» παραμένει προνόμιο των ειδικών ενώ το περιεχόμενο, οι στόχοι και οι δυνατότητές της είναι για το ευρύτερο κοινό από άγνωστα έως συγκεχυμένα.

Σε χώρες του εξωτερικού η Συμβουλευτική είναι στενά συνυφασμένη με τις επιδιώξεις ευρύτερων κοινωνικών χώρων κι ομάδων, και οι πρακτικές της είναι ευρέως διαδεδομένες.

Αντίθετα, στη χώρα μας η απουσία συστηματικής ενημέρωσης συνέβαλε στο να μην γνωρίζει μεγάλο μέρος του κοινού τους τομείς στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή οι συμβουλευτικές τεχνικές και δεξιότητες.

Στείλτε Αίτημα για Online Ψυχοθεραπεία

    Τα πεδία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά


    Παρακαλούμε ελέγχετε τον φάκελο Spam (Ανεπιθύμητα) του email σας, γιατί πολλές φορές μηνύματα καταχωρούνται εκεί.