Κλείστε τώρα το ραντεβού σας για την προσωπική σας ψυχοθεραπεία με τον Δρ. Γρηγόρη Βασιλειάδη και τους έμπειρους συνεργάτες του!

Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας του Dr. Γρηγόρη Βασιλειάδη & των Συνεργάτων του

Στο κέντρο προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας «Αυτογνωσία» ο Dr. Γρηγόρης Βασιλειάδης και οι συνεργάτες του ακολουθούν μεθόδους από την συστημική και την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, καθώς και την γνωσιακή – συμπεριφορική μέθοδο ψυχοθεραπείας. Συχνά ακολουθείται, κατά περίπτωση και η συνθετική μέθοδος ψυχοθεραπείας για την αντιμετώπιση των πιο σύνθετων ψυχολογικών φαινομένων και προβλημάτων των ατόμων. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για οποιαδήποτε μέθοδο ώστε η ψυχοθεραπεία να γίνει online μέσω skype από το σπίτι σας.

Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες τόσο η ατομική όσο και η ομαδική αυτογνωστική διαδικασία με τον Δρ. Γρηγόρη Βασιλειάδη πραγματοποιούνται αποκλειστικά online (μέσω Skype).

Συστημική Ψυχοθεραπεία

Κατά την συστημική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας, ο θεραπευόμενος που βρίσκεται στην αναζήτηση θεραπείας, αντιλαμβάνεται μέσα από τις αναλυτικές εξηγήσεις και πρακτικές του ψυχοθεραπευτή του, τον πολυδιάστατο ρόλο του στο σύστημα της δικής του οικογένειας, του εργασιακού περιβάλλοντος, του σχολικού περιβάλλοντος ή της τοπικής κοινωνίας στην οποία βρίσκεται. Η συνειδητοποίηση των τρόπων που το άτομο επηρεάζει την λειτουργία του συστήματος και αυτών με τους οποίους το ίδιο επηρεάζεται από το σύστημα συμβάλει καταλυτικά στην αυτογνωστική του εξέλιξη και στην βελτίωση των διαπροσωπικών του σχέσεων, μέσα και έξω από αυτό. Η ψυχοθεραπευτική σχέση συμβάλλει στην κατανόηση της ατομικής εμπειρίας, και των συστημικών του οπτικών. Δημιουργεί ένα κλίμα σταθερότητας και τέλος προσφέρει θετικές αλλαγές και στο κοινωνικό σύνολο.

Περισσότερα
Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία
Συστημική Ψυχοθεραπεία

Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία στηρίζεται στην αρχή της αναπόφευκτης «οντολογικής μοναξιάς» και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την συστηματική της αυτογνωστική επεξεργασία. Η αναγνώριση και η αποδοχή των υπαρξιακών δεδομένων της ζωής (της μοναξιάς, της ανάληψης ευθύνης μας για την αξιοποίηση των βαθμών ελευθερίας μας, της εγγενούς απουσίας νοήματος, και της φθίνουσας πορείας της ζωής προς τον θάνατο) βοηθά αποφασιστικά τον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Περισσότερα

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η γνωσιακή, ή γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία στηρίζεται στη σύνθεση και τον εντοπισμό των γνωσιακών πεποιθήσεων και συμπεριφορικών μοτίβων του θεραπευόμενου. Έχει βασικό στόχο την αναγνώριση των δυσλειτουργικών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς των ατόμων και την εύρεση ουσιαστικής λύσης στα δυσπροσαρμοστικά μοτίβα. Είναι εστιασμένη στο παρόν. Ταυτόχρονα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τα συναισθηματικά τραύματα του παρελθόντος εάν αυτό απαιτείται.

Ο ψυχοθεραπευτής με έναν πιο ενεργητικό ρόλο και με τη χρήση συγκεκριμένων ερωτήσεων και παρεμβάσεων και συμβουλών αυτοβελτίωσης, αμφισβητεί την λανθασμένη διεργασία σκέψεων και των στάσεων με τις οποίες αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος την καθημερινότητα του.

Περισσότερα
Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η συνθετική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία;

Η συνθετική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία ή αλλιώς συνθετική ψυχοθεραπεία είναι μια πιο ευέλικτη μέθοδος προσέγγισης, η οποία συνδυάζει ποικίλα στοιχεία από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές σχολές και θεωρίες. Η αξιοποίηση αυτού του ψυχοθεραπευτικού μοντέλου, καταφέρνει να υπερβεί τα ήδη υπάρχοντα αποκλειστικά θεωρητικά μοντέλα και ακολουθεί την εξατομικευμένη πορεία των αναγκών και επιθυμιών του θεραπευόμενου.

Ο ψυχοθεραπευτής για να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό και προσωπικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, θα πρέπει να είναι βαθύτατα εξοικειωμένος και εκπαιδευμένος σε όλες τις υπόλοιπες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Προσπαθεί μέσα από την πολύπλευρη εμπειρία του να δημιουργήσει το καταλληλότερο και το πιο ασφαλές θεραπευτικό «περιβάλλον» ώστε ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να παρατηρεί και να αναγνωρίζει τα βαθύτερα κίνητρα των σκέψεων και των πράξεων του, τους μηχανισμούς άμυνάς του, και τα ψυχικά του συμπλέγματα και τις καθηλώσεις που δεσμεύουν την ζωτική του ενέργεια, και αναστέλλουν την διάθεση του να προχωρήσει την ζωή του έξω από περιοριστικά σύνορα της οικείας του αυτοεικόνας.

Γιατί οι άνθρωποι, αν και το γνωρίζουν, δεν κάνουν το καλό;

Με ρώτησε μια δημοσιογράφος σε μία συνέντευξη: [...]

Περισσότερα
Πόσο εύκολο είναι να ακούς και να ακουστείς;

Ακούω κάποιους να λένε, με την αυθεντία [...]

Περισσότερα
Ψυχοθεραπεία: Το δάκτυλο που δείχνει τον Ήλιο

Πολύ συχνά οι άνθρωποι προσπαθούν μέσα από [...]

Περισσότερα
Τι Είναι Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η συστημική ψυχοθεραπεία βασίστηκε στη γενική θεωρία [...]

Περισσότερα
Όλα τα άρθρα

Είπαν για εμάς