Βιογραφικό – Ψυχολόγος Άννα Πλαστήρα, B.Sc. M.Sc.

Ονομάζομαι Άννα Πλαστήρα, είμαι κλινική νευρο-ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική προσέγγιση. Το προπτυχιακό μου πτυχίο Ψυχολογίας το ολοκλήρωσα στο πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Bangor, της Μ. Βρετανίας.

Στη συνέχεια, παρακολούθησα το πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στο Roehampton University του Λονδίνου με θέμα Κλινική Νευροεπιστήμη.

Ακολούθησε δίπλωμα στη Συμβουλευτική στο κολέγιο South Thames του Λονδίνου.

Στη συνέχεια έγινε αναγνώριση των πτυχίων από ΔΟΑΤΑΠ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου Αρ.Πρωτ.24/15788.

Συνέχισα την εκπαίδευση της συμβουλευτικής στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική προσέγγιση στην Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς.

Έχω εργαστεί στην Μεγάλη Βρετανία σε ιδιωτικό οργανισμό (United Response), όπου ασχολείται με δυσκολίες μάθησης σε έφηβους. Παράλληλα ασχολήθηκα στη πρόνοια ναρκομανών (MACS Project) κυρίως με διεγερτικές ουσίες. Στη συνέχεια εργάστηκα σε οργανισμό ψυχικής υγείας (Together, Working for Wellbeing )με κύρια απασχόληση την επανένταξη ατόμων με σχιζοειδή διάγνωση.

Από το 2007 έως το 2009 υπήρξα επιστημονικός συνεργάτης στην Α Νευρολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ νοσοκομείου, Θεσσαλονίκης. Επίσης συνεργάστηκα με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων( ΙΔΕΚΕ ).

Σήμερα ιδιωτεύω ως ψυχολόγος εφήβων & ενηλίκων, ως συνεργάτης στο κέντρο προσωπικής ανάπτυξης & ψυχοθεραπείας «Αυτογνωσία» στο κέντρο της Αθήνας.

Τι είναι η γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Η γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συμπεριφορικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναγνώριση των προτύπων δυσλειτουργικής σκέψης και συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα σε ορισμένες φάσεις της θεραπείας να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε συμπεριφοριστικές τεχνικές και σε άλλες φάσεις σε γνωσιακές τεχνικές. Η δυσλειτουργική συμπεριφορά αποδίδεται σε δυσπροσαρμοστική μάθηση. Ο στόχος είναι η εκμάθηση μιας περισσότερο λειτουργικής συμπεριφοράς.

Ο βασικός πυρήνας της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας αποτελείται από τρεις βασικές αρχές: η γνωστική λειτουργία επηρεάζει τη συμπεριφορά, η γνωστική λειτουργία μπορεί να μεταβληθεί και να ελεγχθεί και οι επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να επηρεαστούν από γνωστικές αλλαγές.

Μέθοδοι και τεχνικές: η συστηματική ενίσχυση μιας θετικής αλλαγής, παίξιμο ρόλων από ένα σενάριο βασισμένο σε μία δύσκολη κατάσταση όπου χρησιμοποιούνται και αυτοσυμβουλές (συγκεκριμένες φράσεις) και συστηματική αμφισβήτηση διεργασιακών λαθών στο τρόπο σκέψης του πελάτη.

Η επίλυση προβληµάτων αποτελεί µία προσέγγιση βάσει της οποίας ο θεραπευόµενος υποστηρίζεται στην ανεύρεση λύσεων σε ζητήµατα που τον απασχολούν. Σκοποί της επίλυσης προβληµάτων: Να βοηθήσει το θεραπευόµενο να καθορίσει κάποια προβλήµατα που του προκαλούν δυσφορία, να τον βοηθήσει να αναγνωρίσει τα αποθέµατα που διαθέτει για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά, να τον διδάξει µία συστηµατική µέθοδο επίλυσης προβληµάτων, να ενισχύσει την αίσθησή του ότι µπορεί να ελέγξει τα προβλήµατα που τον απασχολούν, να τον εφοδιάσει µε µία µέθοδο αντιµετώπισης πιθανών µελλοντικών προβληµάτων.

Προσφέρω συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας μέσω skype σε ανθρώπους που ζουν μακριά από την Αθήνα, σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ή στο εξωτερικό, και θέλουν να ξεκινήσουν μαζί μου την προσωπική τους ψυχοθεραπεία και αυτογνωσία. Επικοινωνήστε στο mail μου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Email: [email protected]
Τηλ επικοινωνίας: (+30) 6996600046