Το Ψυχοθεραπευτικό Ταξίδι: από τον φόβο της σκιάς στο φως της επίγνωσης