Ψυχοθεραπεία & Πίστη: Κανάλια Εσωτερικής Δύναμης & Αυτογνωσίας

Η εμπειρία της αναζήτησης του «Εαυτού» (δηλ. του βαθύτερου –ή υψηλότερου- και υγιέστερου ψυχο-πνευματικού μας πυρήνα) ξεκινάει, σε πολλές περιπτώσεις, από την ανάγκη μας να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που συναντάμε στην κοινωνική, επαγγελματική, και –κυρίως- στην προσωπική μας ζωή… … Προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά και – σε κάποιες περιπτώσεις – «σημαδεύουν» έντονα την ψυχική και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ψυχοθεραπεία & Πίστη: Κανάλια Εσωτερικής Δύναμης & Αυτογνωσίας.